Kadra

Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje zawodowe, ze statusem nauczyciela mianowanego,
dyrektor i dwie  nauczycielki posiadają status nauczyciela dyplomowanego:

  • 7 nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
    – kierunki uwzględniające przygotowanie do pracy w przedszkolu;
  • jedna tytuł licencjata
    – kierunek wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.
Systematycznie korzysta z różnych form doskonalenia, takich jak: kursy, warsztaty, seminaria organizowane przez doradcę metodycznego, wydawnictwa i innych organizatorów.

Personel administracyjny zajmuje się obsługą finansowo-księgową placówki (księgowość, płace, planowanie i realizacja budżetu) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze w budynku i ogrodzie, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci i miły klimat w przedszkolu.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast